PERFECT pure service, o.p.s.

Společnost PERFECT pure service, o,p,s byla založena v roce 2013, v reakci na nepříznivou situaci na trhu práce. Jedná se o sociální podnik, jehož stěžejním cílem je sociální začleňování znevýhodněných skupin na trh práce a pomoc při zajišťování důstojných životních podmínek. Vytváříme pro tuto cílovou skupinu vhodné pracovní podmínky a potřebnou psychosociální podporu a pomoc.

Pořádáme potřebné školení osob ze znevýhodněných skupin, které napomáhá ke zvýšení jejich kvalifikace. Zajišťujeme také kurzy a poradenství v otázce finančí gramotnosti, dále pak sociální a právní poradenství.

Vytváříme tzv. chráněná pracovní místa, tedy takové pozice, kde mohou pracovat OZP (osoby se zdravotním postižením). Samozřejmostí jsou zkrácené úvazky a flexibilní pracovní doba.

Společnost působí v kraji: Jihomoravském, Zlínském, Vysočina.

PERFECT pure service, o.p.s.

PERFECT pure service, o. p. s.

Budovatelská 872/51
696 01 Rohatec

IČ: 021 19 463, DIČ: CZ02119463

Logo EU - Evropský sociální font