S kým spolupracujeme

PRAH Brno

Tento ústav poskytuje dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. Svým klientům pomáhá překonávat problémy související s duševním onemocněním v základních životních oblastech: nalezení práce, samostatného bydlení, dalšího vzdělávání, péči o zdraví, mezilidské, rodinné a partnerské vztahy, využití volného času a sportovních aktivit. Právě oblast práce a vzdělávání je velkým pojítkem.

SRNM – Společenství Romů na Moravě

Toto společenství poskytuje komplexní služby pro široké spektrum uživatelů. Současné stěžejní aktivity jsou terénní sociální práce s osobami sociálně vyloučenými či sociálním vyloučením ohroženými (poradenství a pomoc pro oblasti zaměstnanosti, bydlení, oddlužení, komunikace s úřady, vzdělávání...), práce s dětmi a mládeží formou volnočasových kroužků (hudba, tanec, sport...), doučování, kariérního poradenství pro mládež, prevence kriminality a drogových závislostí. Nedílnou součástí je i podpora romské kultury, pořádání festivalů Django Fest a Romani Gili, vydávání romsko-českého čtrnáctideníku Romano hangos, dále sportovní aktivity pro dospělé i děti. Mezinárodní spolupráci udržuje i na poli práce s mládeží. Čerpá z dlouholeté tradice působení v lokalitách a zároveň se poučujeme z vlastních chyb. Jsou silným partnerem pro obce, v nichž působíme, pro jednání s místními komunitami.

SIXTYSIX s.r.o.

Vzdělávací agentura, která se od svého počátku se zaměřujeme především na mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Nepatří mezi velké vzdělávací agentury, ale má bohaté zkušenosti s přednáškovou činností, poradenstvím a výukou také sociálně slabých klientů. Pořádá potřebné školení také pro osoby ze znevýhodněných skupin, které napomáhá, ke zvýšení jejich kvalifikace a uplatnění na trhu práce. Do vzdělávání vnáší především individuální přístup ke každému vzdělávanému uchazeči.

ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s.

ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s.

Budovatelská 872/51
696 01 Rohatec

IČ: 021 19 463, DIČ: CZ02119463

Logo EU - Evropský sociální font

S Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s GDPR