Co děláme

Mezi naše činnosti patří:

Oba provozy jsou přizpůsobeny cílovým skupinám.

Našim zaměstnancům dále prostřednictvím našich dodavatelů a partnerů nabízíme vzdělávání v oblastech, kterými se jako sociální firma každodenně zabýváme.

Školení pro osobnostní rozvoj:

Odborné kurzy pro zaměstnance úklidové firmy:

Odborné kurzy pro zaměstnance prádelny:

ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s.

ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s.

Budovatelská 872/51
696 01 Rohatec

IČ: 021 19 463, DIČ: CZ02119463

Logo EU - Evropský sociální font